Isang boteng alak, isang kahong tsokolate, isang tasang kape

Ang akdang ito ay nailimbag sa wikang Tagalog, na maaring magdulot ng pagdurugo ng ilong sa imahinasyon ng sinumang magbabasa nito. 

Araw ng Kalayaan, ika-labindalawa ng Hunyo.  Sa kauna-unahang pagkakataon, sa blog na ito, ay mas minarapat ko magpahayag gamit ang aking kinalakihang wika. Ito ay bilang pakikiisa sa makabuluhang paggunita ng ating Araw ng Kalayaan.

Sa isang upuan na nagsimula sa pagsalin ng alak hanggang sa isang tasang kape at ilang tsokolate sa pagitan, muli pumasok sa isipan ko kung paano ba ang pakiramdam ng isang taong malayang naisasabuhay ang kanyang bokasyon? Ito ay ang konsepto ng bokasyon na hindi nangangahulugang propesyon.  Ang bokasyong ito ay ang pumapaloob sa lahat ng maligaya at tamang pananaw sa pagbibigay ng positibong kontribusyon sa lipunan, o kahit sa mga tao o bagay na andyan lamang sa paligid. Hindi pangunahing layunin ng bokasyon ang kumita ng limpak na salapi.  Ito ay isinasabuhay dahil narito ang tunay na pagmamahal sa paggawa at pagbahagi nito sa kapwa (labor of love, sa wikang Ingles).   

Nahanap mo na ba ang iyong bokasyon? O sadya mong isanasabuhay ang itinakda para sa iyo ng iyong pamilya o ng ibang tao? 

Mabigat ang mga katanungang ito sa mga kagaya ko.  Isa ako sa mga naghahanap ng kasagutan; bagay na hindi ko na ikakaila at ikahihiya na para bang sa aking kinalalagyan ngayon ay bakit ninanais ko pa ring maghanap ng mas malalim na kabuluhan.  May bagay na inakalang sagot para dito, pero labis ang aking pagkagulat sa kapasidad nitong pabalikin ako kung saan ako nagsimula.  Sa paglipas ng labindalawang taon, may mga pangyayari na nag-udyok sa akin na tahakin ang isang panibagong antas ng kamalayan.  Nitong taon na nagdaan, naging malaking inspirasyon para sa akin ang pagiging malapit sa ilang alagad ng sining, mga guro, at mga misyonero.  Sila ay walang alinlangang sumunod sa kaloob sa kanilang kakayanan na isulong ang tunay nilang bokasyon, taliwas sa mga adhikain na masasabi natin na ‘playing safe’ or tiyak na may pera.  Sa pakiwari ko ay malaya na ako ngayon na makapagsisimula sa isang bagong yugto habang unti-unting lumilinaw kung alin ang panghanap-buhay, at ang higit na matimbang na panghabang-buhay na bokasyon.

Nawa ay sumainyo ang diwa ng mapagpalayang araw na ito.  =)

alak – tsokolate – kape

Advertisements